Veski koos elektrijaamaga paisjärve kaldal

VESKI.ELEKTRIJAAM!
235 000 EUR
Lisainformatsioon

Detailplaneering tehtud, järv lähedal.
Sangaste hüdroelektrijaama ja paisjärve müük. Tule tutvuma ja PAKU HINDA.
NB! Tegemist on täisautomaatse jaamaga mis ei vaja töötamiseks püsivat inimtööjõudu.

Müügiks pakutav ainulaadne objekt koosneb järgnevast varast ja kinnistutest :

1.Sangaste hüdroelektrijaam,Tielsi kinnistu.
Kaasaegne töötav hüdroelektrijaam on valminud 2009.a. Elektrijaama hoone ja elektritootmise seadmestik on kõik uued. Elektrijaama seadmete komplekteerija ja valmistaja on tuntud ja kvaliteetne Austria firma GMBH.Kössler.
Tegemist on väga kaasaegse, täisautomaatse 75 KW võimsusega kaplan tüüpi turbiiniga.
Hüdroloogilised arvutused olemasolev tootmiskogemus lubavad jaama aastatoodanguks 325 000-375 000 KWH.
Aastatel 2012-2013 ehitatud uus nõuetele vastav betoonist kalapääs, paigaldatud automaatsed seireseadmed, täielikult rekonstrueeritud veelasud, kaldakindlustused, piirded, aiad, haljastus.
Aastal 2012 renoveeriti täielikult veskijärve pais ja rajatud uus teraskonstruktsioonidega betoonist kaarsild,mille eelarveks kujunes 600 000 EUR-i.
Olemas kehtiv vee erikasutusluba ja elektrimüügi ning hooldus lepingud.

Sangaste hüdroelektrijaam asub Tielsi kinnistul
*Katastrinumber: 72402:003:0029

2.Sangaste paisjärv.Tielsi kinnistu.
Kinnistu suurus 8,21 ha
*Katastrinumber: 72402:003:1132
Paisjärve juurde kuuluvad vee reguleerimise ehitised.
Tegemist on kalarikka ja kauni järvega.
Kogu paisjärv asub ühe kinnistu piires mis teeb ka võimalikud tegevused oluliselt lihtsamaks.
Perspektiiv ja arendused:
Sangaste paisjärve puhastamine on lisatud valla arengukavasse.Puhastamise käigus võimalik rajada kalakasvatus ja rajada väljatõstetavatest setetest tehissaar või maariba.
Võimalik taotleda rahasid arendusfondidest.

3.Tielsi vesiveski.
Kinnistu suurus 2 ha.
*Katastrinumber: 72402:002:0056
Kinnistul asub suur ajalooline Sangaste mõisale kuulunud vesiveski, kus täielikult säilinud ajaloolised jahvatusseadmed. Olemas vesiveski rekonstrueerimise eelprojekt, vesiveski äriprojekt ja kehtiv detailplaneering.
Projekt näeb ette ka päikselisse sisehoovi toreda talveaia rajamise.
Perspektiiv ja arendused:
Sangaste vesiveski kuulub Eestis kümne väärtuslikuma hulka ja selle taastamine on lülitatud valla arenguavasse.Võimalik taotleda rahasid EU arendusfondide kaudu.

4.Veskimehe
Kinnistu suurus 1ha.
*Katastrinumber: 72402:003:0028
Kinnistul olemas kehtiv detailplaneering, kuhu võimalik rajada elamu koos kõrvalhoonetega.
Võimalik rajada saun, ehituskeeluvööndisse jõe kaldal .Samuti võimalik rajada suur tiik. Tiigi rajamiseks väljastatud ehitusluba. Tiigis on võimalik edukalt kasvatada forelle, sest see asetseb külmadel arteesia allikatel. Mõisa ajal seda aktiivselt ka tehti.

5.Tielsikalda.
Kinnistu suurus 0,35 ha.
*Katastrinumber: 72402:002:0055
Kinnistul kehtiv detailplaneering,võimalik rajada elamu.
Perspektiiv ja arendused:
Nimetatud kinnistul ajalooliselt asus Sangaste mõisa õlle- ja viinavabrik.Säilinud osaliselt vundamendid.
Samuti säilinud ajalooline arteesiaallikas, mille vett kasutati õlle ja viina valmistamiseks.
2009.aastal tehtud veeproovid ja arteesia vesi vastab kvaliteedilt parimatele joogivee ja pudeldamise nõuetele.
Olemas elektriga liitumine.

6. Viinaköögi
Kinnistu suurus 0,25ha.
*Katastrinumber: 72402:002:0054
Kinnistul kehtiv detailplaneering, võimalus rajada elamu.

Kokkuvõtlikult moodustavad eeltoodud kinnistud ühe terviku, mille kohta on olemas terviklik kehtiv detailplaneering.
Hea objekt, et välja arendada terviklik puhke ja ärikompleks või ka luksuslik eramu(oma soodne elekter ja vesi) Sangaste loss asub 1 km kaugusel.

Nagu näete, siis on palju infot antud objekti kohta. Kindlasti kohtudes saame näidata ka plaanimaterjale. Hea idee ootab teostamist!

Janek Moros
Kutseline maakler KKM141129
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige

529 4294
info@varaleidja.ee